Oplysninger om montering og udskiftning

Luftfiltre og forsynings- og udstødningssystemer skal konstrueres og installeres sådan, at regelmæssig kontrol og vedligeholdelse kan udføres. For at sikre optimal teknisk og hygiejnisk ydeevne bør kontrollen udføres med interne eller eksterne eksperter. I tilfælde af selvkontrol henvises der til EN 13779, VDI 6022-2 (2006) og VDI 3802 (2002).

Nedenfor finder du elementer, der kræver særlig opmærksomhed

 • Den første filtersektion skal monteres så tæt som muligt på luftindtaget eller blanderen. Ved høj bestøvning skal der installeres en ekstra filtersektion til indtag af udeluft.
 • Den anden filtersektion er det sidste trin i luftbehandlingsprocessen. Ved ventilatorer med kilerem skal der altid monteres den anden filtersektion.
 • Til visuel inspektion og udskiftning af filterelementer skal filtersektionen være let tilgængelig. Installationen med en længde på 1,3 m skal udstyres med intern belysning, og fra 1,6 m i længden skal der sikres tosidet adgang (foran og bag på filteret).
 • Filterelementer skal monteres og udskiftes på siden med forurenet luft.
 • Der skal garanteres en lufttæt tætning i henhold til EN 1886. Brug kun filterrammer med pakninger med lukkede celler.
 • Luftstrømmen gennem filtrene skal være jævnt for at undgå trykstød og modstrømme.
 • Ved posefiltre skal poserne monteres lodret for at undgå forurening og fugt under installationen.
 • Installationen skal udstyres med en differenstrykmåler og en driftstæller.
 • For at undgå fugt og mikrobiel vækst brug enheder til måling af relativ fugtighed. Også i den andet sektion skal den relative fugtighed være <90%.
 • Til roterende varmevekslere og filtre i returluften skal anvendes filtre i samme klasse som til indsugningsluften.
 • Sluttilstand af filtersektioner skal bestemmes på baggrund af energistandarder (totaløkonomi – LCC og livscyklusvurdering – LCA) og det tilgængelige løftehøjde for ventilatoren.
 • Hvert filtersektion skal udvendigt tydeligt markeres:
  •  luftvolumenstrøm i systemet (ikke filtre)