Kentucky Fried Chicken

Kentucky Fried Chicken (KFC) er verdens mest populærekyllingerestaurantkæde med over 18.000 restauranter i 115 lande og regioner. I Holland er der nu 46 KFC-restauranter og i de kommende år vil der blive åbnet 5 til 10 nye KFC-restauranter om året. Hos KFC står der stadig kokke i hvert eneste af vores køkkener på vores restauranter, som hele dagen tilbereder produkterne frisk ifølge vores originale opskrift.

Fokus på sikkerhed og hygiejne

Fastfood-kæden har ca. 1.800 ansatte i Holland. For KFC er det vigtigt at både medarbejdere og kunder opholder sig i et miljø, der er så sundt som muligt. Et sundt miljø betyder, at virksomheden gør sit yderste for at sikre både sikkerhedsmæssige og hygiejnemæssige forhold, så ansatte og kunder befinder sig i rene, overskuelige og sikre omgivelser.

“Man kan sagtens forestille sig, at effektiv filtrering af luften er af afgørende betydning i et erhvervsmiljø, hvor der frituresteges mad mange timer hver dag, alle ugens syv dage.”
Johan Huijbers, afdelingsleder for service og vedligeholdelse hos Guts Installatietechniek.

Derfor sættes der på hver restaurant særlig fokus på effektiv filtrering af luften, fordi det er af afgørende betydning i et erhvervsmiljø, hvor der frituresteges mad mange timer hver dag, alle ugens syv dage, siger Johan Huijbers, afdelingsleder for service og vedligeholdelse hos Guts Installatietechniek.

Ophobning af fedt i luftfiltreringssystemet har tidligere nogle gange forårsaget store problemer

“Vi vedligeholder luftfiltreringssystemet for KFC på forskellige restauranter. I begyndelsen af vores samarbejde blev vi med regelmæssige mellemrum bedt om at afhjælpe presserende driftsforstyrrelser. Dengang havde KFC mange problemer på grund af ophobning af fedt i såvel luftkanalerne som i Ventilations anlægget på taget, hvilket medførte driftsforstyrrelser. Hvis et ventilationsanlæg svigter, slukkes friturestationerne automatisk af hensyn til sikkerheden. Så ligger hele restauranten stille. Du kan hurtigt forestille dig, at dette har store konsekvenser for virksomhedsledelsen.”

Huijbers nævner en anden udfordring, som Guts blev konfronteret med i sin tid. “Ikke alle bryder sig om lugten af den luft, som ventilationssystemet bortleder ud i det fri. Det var et problem, især i tæt beboede områder. KFC bad os om at finde en løsning på det”.

“En restaurant, som midlertidig ikke er i drift på grund af en driftsforstyrrelse i luftfiltreringen, er en enorm udgiftspost. Vores nye filtersystem forebygger dette.” – Johan Huijbers, afdelingsleder for service og vedligeholdelse hos Guts Installatietechniek.

Dobbeltfiltre forebygger svigt og nedsætter omkostninger “Sammen med AFPRO Filters har vi ledt efter en fejlfri løsning, som samtidigt begrænser lugten fra de bortledte gasser til et minimum. I sidste ende har vi løst disse problemer ved anvendelse af posefiltre af høj kvalitet, kombineret med specielle kulfiltre og cylinder, der er udviklet af AFPRO. Begge indeholder aktivt kul, som binder gasformede partikler. Derfor kommer lugtpartikler ikke længere ud i luften udenfor. Samtidig har vi øget antallet af filterudskiftninger.

Nu udskiftes filtrene tidligere og dermed forbliver filtermodstanden inden for de krav, der stilles, og kulfilterne mættes ikke mere. Herved minimeres risikoen for svigt af luftbehandlingskasserne,” siger Huijbers.

Ved anvendelse af mere avancerede luftfiltre kombineret med en kort levetid er de direkte omkostninger steget. Dette har dog ingen betydning sammenlignet med besparelserne. “Svigt af et ventilationsanlæg, hvorved restauranten midlertidigt ikke er i drift, er en enorm udgiftspost. Dette forebygger vi nu med en lille ekstra investering. At KFC desuden også tager hensyn til sine omgivelser kan måske ikke udtrykkes i penge, men det bidrager helt afgjort til et positivt billede”, Siger Huijbers.

Ifølge Huijbers har udskiftning af de gamle filtre med en ny type en tredje fordel. “AFPRO investerer meget i udviklingen af mere effektive og energibesparende filtre. Ved at anvende sådanne moderne luftfiltre af høj kvalitet reduceres luftmodstanden betydeligt, så udsugningsanlægget ikke behøver at arbejde så hårdt. Med et anlæg, som er i drift døgnet rundt, er der hurtigt tale om en
markant energi- og dermed omkostningsbesparelse. Særdeles tilfreds med kvaliteten og servicen “I begyndelsen afhjalp vi især presserende driftsforstyrrelser for KFC. I mellemtiden har vores samarbejde udviklet sig til en fast vedligeholdelsesaftale om levering af forebyggende vedligeholdelse til forskellige filialer i Holland. De positive resultater, som vi har opnået med AFPRO, er altså ikke forblevet ubemærket. Derfor er jeg også meget tilfreds med AFPRO Filters’ høje kvalitet og service”, siger afdelingslederen for service og vedligeholdelse.