Kommercielle bygninger og kontorbygningerKommercielle bygninger og kontorbygninger

AFPRO FILTRE – PERFEKT DESIGNET TIL KOMERCIELLE BYGNINGER OG KONTORBYGNINGER

En god luftkvalitet på arbejdspladsen er et vigtigt element, der hjælper kontorpersonale med at udføre deres arbejde optimalt. Selvom de fleste kommercielle bygninger, såsom kontorbygninger og indkøbscentre, er meget godt designet og udstyret med ventilationssystemer, er der stadig problemer med luftkvalitet deri. Vi tænker her om rumtemperatur, luftfugtighed eller koncentration af kuldioxid. Af økonomiske aspekter og for medarbejdertilfredshed spiller altså valg af de rigtige luftfiltre en nøglerolle.

Reduktion af sygdomstilfælde blandt medarbejderne og øget jobtilfredshed

Tilstrækkelig luftrenhed og gode luftparametre i rum, hvor folk udfører deres arbejde, påvirker i høj grad kvaliteten og tempoet af opgaver, der er betroet dem. Takket være disse faktorer øges jobtilfredsheden og reduceres antallet af sygedage, hvad så har en positiv indvirkning på virksomhedens økonomiske situation. Det er blandt andet grunden til, at der tilrådes virksomhedsejere at gøre alt for at garantere deres medarbejdere et passende arbejdsmiljø.

De energieffektive filtre AFPRO spiller ikke kun en nøglerolle på dette område, men hjælper også med at reducere energiomkostningerne.