Hvor vigtigt er luftfiltrering

Luften omkring os består af 78% kvælstof, 21% oxygen og 1% forskellige andre gasser og partikler. Det sidstnævnte element omfatter ædelgasser, kuldioxid, støv, salte og udstødningsgasser fra trafik og industri. Selvom en procent kan virke som en lille værdi, afgør den dog, om luften er sund eller usund.

Hvordan et filter fungerer, kan i teorien være simpelt, men i praksis er filtre meget komplicerede produkter. Uden for meget modstand skal filtermedier sikre en nøjagtig mængde luft og samtidig filtrere skadelige partikler ud af luften.

Filtre beskytter mennesker

Hver dag indånder en person tyve kilo luft. Det er en imponerende mængde, især i betragtning af at en person i gennemsnit spiser halvandet kilo mad hver dag og drikker to og en halv liter vand. Som regel er mennesker meget forsigtige med, hvad de spiser og drikker. Det skal så forventes, at også kvaliteten af luften, vi indånder, får mere opmærksomhed i den nærmeste fremtid. Hvordan kan de eksisterende stoffer påvirke vores aktiviteter og sundhed? Hvordan kan vi sikre, at luftkvaliteten er optimal?

Støv er sundhedsskadeligt

I de senere år lægges der mere og mere opmærksom på faren forårsaget af støv og luftforurening i form af partikler, der er mindre end 10 mikron. Væsentlige støvkilder er travle veje, industri, forbrændingsmotorer og biologisk industri. Menneskekropen er ikke tilpasset til at håndtere støv. Relativt store partikler – større end 5 mikron – kan filtreres ud af menneskelige naturlige filtre såsom næse og luftrør. Små partikler går dybt ind i lungerne og kan være sundhedsfarlige. Børn, ældre personer og mennesker med luftvejsproblemer er mest udsat for de skadelige virkninger af disse faktorer. Koncentrationen af ​​støv i luften varierer efter land og region.

“Indeklimasyndrom” – kilden til problemerne

I Vesten er folk gennemsnitligt 70% af deres tid indendørs. Et stort antal sundhedsproblemer er relateret til indendørs forhold. Luftkvaliteten på arbejdspladser lader også meget tilbage at ønske. Dette kan føre til ”indeklimasyndrom” (eng. Sick Building Syndrome – SBS). I tre fjerdedele af tilfældene er støv i bygninger ansvarlig for SBS. De kendte symptomer på SBS er apati, koncentrations- og åndedrætsproblemer, hovedpine, sløvhed, hud- eller øjenirritation og træthed. God luftfiltrering er en relativt enkel metode til at modvirke SBS og beskytte folk mod dens negative virkninger. Takket være rigtige produkter er AFPRO Filters i stand til at garantere god luftkvalitet.

Filtre beskytter virksomhedens processer

Filtrene kan beskytte mennesker, men også sikre en problemfri drift af processer i virksomheden. Afhængigt af ​​processen i virksomheden kan kravene til filtre være forskellige. AFPRO Filters er i stand til at levere det rigtige filter til hver proces i virksomheden. Mange af vores produkter anvendes i atomindustrien, gasturbiner, halvlederproduktion og medicinalindustrien.

Atomindustri

Filtre i atomindustri er vigtig for den globale energiforsynings- og militærsektor. Luftfiltersystemer har en stor betydning for nukleare anlæg som energicentre, anlæg til forarbejdning af brændstof, forskningsfaciliteter og affaldshåndtering. Nukleare luftfiltre opfylder de strengeste miljøbeskyttelsesstandarder for at reducere radioaktiv luftforurening.

Gasturbiner

Filtrenes primære opgave i indsugningssystemer er at beskytte gasturbinen og andre roterende maskiner mod forurenende stoffer i udeluft. Støvpartikler (> 5 μm) kan forårsage erosion. Fine støvpartikler (mindre end en mikron) sætter sig på turbinbladene og får turbinen til at fungere mindre godt. For at sikre den bedste effektivitet er et afbalanceret filtersystem afgørende.

Produktion af halvledere

Der stilles meget høje krav til denne branche. Produkter, der ofte fremstilles i renrum, er ekstremt følsomme over for snavs. Selv den mindste luftforurening, også med minimale partikler, kan stoppe produktionsprocessen. Forfiltre, fine filtre og HEPA-filtre er ansvarlige for det højeste niveau af luftkvalitet i renrum

Medicinalindustri

Dårlig luftkvalitet under produktionsprocesser i medicinalindustrien kan have vidtrækkende konsekvenser. Forurening af stoffer påvirker deres effektivitet eller fratager dem fuldstændigt deres terapeutiske egenskaber, og det kan føre til farlige situationer. Brug af de bedste filtre er nøglen til en problemfri lægemiddelproduktion på fabrikken.