Beskyttelse mod PM1

PM1: den farligste type af luftbårne partikler på grund af partikelstørrelsen

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har udsendt en advarsel om dødelige niveauer af luftforurening i mange af verdens største byer. Mere end 80% af mennesker, der bor i byer, hvor luftkvaliteten overvåges, indånder luft, hvor forureningsniveauet overstiger WHO’s grænser. Problemet berører alle regioner i verden, men det rammer hårdest mennesker, der bor i byer med lav indkomst.

Globale tendenser inden for luftforurening i byer

WHO sammenlignede 795 byer i 67 lande og kontrollerede koncentrationerne af partikler (PM10 og PM2.5) i løbet af femårsperioden 2008-2013. PM10 og PM2.5 partikler indeholder forurenende stoffer såsom sulfater, nitrater og sod, der trænger dybt ind i lungerne og det kardiovaskulære system og udgør en meget alvorlig trussel mod menneskers sundhed. De indsamlede data blev analyseret for at identificere regionale tendenser.

Under Verdenssundhedsforsamlingen den 24.-30. maj i år vil repræsentanter for medlemsstaterne diskutere et “køreplan” for at styrke den globale reaktion på de sundhedsmæssige følger af luftforurening.

Luftbårne partikler

Udtrykket ‘partikler’ bruges til at beskrive en række fine partikler, der stammer fra kilder såsom bilens udstødningssystemer og individuelle varmesystemer. Disse partikler påvirker lungerne. Langvarig og maksimal eksponering kan have sundhedsmæssige effekter, fra mild irritation af luftvejene til for tidlig død.

Luftbårne partiklerne klassificeres efter deres størrelse. Den grundlæggende opdeling er partikler op til 10 µm (PM10) og partikler op til 2,5 µm (PM2,5). Betegnelsen PM står for Particulate Matter.

PM10: Det er partikler med en aerodynamisk diameter under 10 mikrometer. Partiklerne betegnes ofte som “grove partikler” og består af vej- og industrielle materialer såvel som forbrændingspartikler. Afhængigt af deres størrelse forbliver partiklerne i lungerne.

PM2.5: Partikler med en aerodynamisk diameter mindre end 2,5 mikrometer. Partiklerne indeholder sekundære aerosoler og forbrændingspartikler. Fine partikler kan nå alveolerne.

PM1: Ultrafine partikler med en aerodynamisk diameter mindre end 0,1 mikrometer. Ultrafine partikler er den mest destruktive variant af fine partikler, fordi de trænger gennem lungerne direkte ind i blodbanen og spredes til organerne.

 

Beskyttelse mod PM1

Hvis udeluften ikke filtreres rigtigt, finder mange farlige partikler vej ind i vores kardiovaskulære system. I kombination med de partikler, der allerede findes i indendørs luft, vil den indendørs luftkvalitet (IAQ) falde til et så usundt niveau, at du lige så godt kan flytte dit skrivebord udenfor: udendørs luftkvalitet er ofte bedre.

AFPRO Filters tilbyder maksimal beskyttelse mod PM1-partikler og andre former for partikler ved hjælp af energibesparende, ISO16890-certificerede luftfiltre.

Hvordan virker ​​partikler på menneskekroppen

Kun små partikler når de ydre områder af vores åndedrætssystem: PM1. De er ca. 0,01-1 mikrometer store. Om disse partikler forbliver i kroppen afhænger af deres størrelse, og om de kan passere gennem væggene i vores luftveje.

De forskellige kategorier af partikler trænger ikke lige dybt ind i menneskekroppen. Infografikken nedenfor viser penetrationsniveauer for alle partikelkategorier.

 

Betydningen af ​​ren luft

Når vi trækker vejret, strømmer luft gennem munden eller næsen ind i luftrøret. Luftrøret er et fleksibelt rør, hvor tracheal brusk findes, så kan luftstrømmen til lungerne opretholdes. Luftrøret forgrener sig i to dele kaldet bronchier. I slutningen af ​​bronchioler er der alveoler, hvorfra ilt føres til blodet.

Hvis luften er forurenet, går skadelige partikler med ilt til bronchier og videre til blodbanen. Det kan føre til sygdomme i det kardiovaskulære system og andre alvorlige sundhedsrisici.

Teksten baserer på kildeteksterne: Rapporten indeholder oplysninger om luftkvalitet fra 154 byer i Polen.

Links: Databasen med sammendrag af resultaterne, beskrivelse af metoden, der blev brugt til at opbygge databasen, og grupper af lande efter WHO findes på de følgende sider: www.who.int/phe og http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en/